Agensin sopimusmoottori ja verkkokauppa

Olemme ryhmitelleet rakentamamme juridiikan digitaaliset työkalut alla esitettyjen pääryhmien alle aihealueittain.  Alla olevasta linkeistä pääsee katsomaan kunkin ryhmän sisällä olevia digitaalisia työkaluja, sopimuksia ja asiakirjoja. Niistä löytyy myös erikseen ladattava pdf listaus päivitettynä kohdasta Asiakkaat ja Palvelut. Lisenssiasiakkaamme käyttävät palvelua erillisen lisenssisopimuksen tekemisen jälkeen myönnettävillä tunnuksilla luoden Älykkäitä sopimuksia ohjatusti ja siirtymällä CREATE SMART CONTRACTS-AGREE-E-SIGN prosessissa allekirjoitukseen. 

 Tuotteisiin voi myös tutustua käymällä niitä läpi verkkokaupan kautta rakentamalla, jolloin vasemmalla puolella on käyttäjä ohjeet ja täyttöpuoli ja oikealle puolelle syntyy valmista lopputulosta. Katso myös videoitamme verkkosivuiltamme.

Käyttöohjeita

Myynti
English documents
AGENS English document tools. Includes contracts and documents for corporate governance, IPR, Sales & transactions and for other use cases. Suitable for international or domestic commercial activity.
24,80 € 24.8 EUR
Myynti
Yleissopimustyökalu
Agensin universaali sopimuksenrakentamistyökalu käytössäsi 5-24 sivuisten sopimusten laadintaan - kuin ammattilainen. Halutessasi Agens-asiantuntijalakimiehen tuki palvelussa ja liiketoiminnassasi.
62,00 € 62.0 EUR
Myynti
Työn tekeminen ja tiedonhallinta
Yrityksesi HR asioiden ja työsopimusten tekemisessä käytä oikeita ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet huomioivia työsopimuksia. Tiedon hallinta, omistaminen ja suojaaminen ovat nykyaikana ehkä kaikkein tärkein aineeton oikeus.
Tässä kokoelmassa seuraavat tuotteet:
Henkilökohtainen salassapito- ja tietoturvasopimus
Salassapitosopimus
Työsopimus, toistaiseksi voimassa oleva
Työsopimus, määräaikainen
Johtajasopimus
Toimitusjohtajasopimus
Työsopimuksen irtisanomisilmoitus
Lomautusilmoitus
Yritysneuvontasopimus
Työntekijän IP liite työsopimukseen
Lisenssisopimus (Software tuotteen käyttölisenssi)
SaaS sopimus (Software as a Service sopimus)
Salassapitosopimus Immateriaalioikeuksien ja luovutetun tiedon käsittelyyn molemminpuolinen
Sopimus prototyypin rakentamisesta ja testaamisesta sekä mahdollisen kaupallisen yhteistyön aloittamisesta
Salassapitosopimus Immateriaalioikeuksien ja luovutetun tiedon käsittelyyn yksipuolinen
Luovutuskirja immateriaalioikeuksien luovuttamisesta
Salassapitosopimus Know How tietotaidon ja liikeidean muodossa luovutetun tiedon molemminpuoliseen salassapitoon
Know How lisenssisopimus
24,80 € 24.8 EUR
Myynti
Kauppasopimukset ja kauppakirjat
Ota yrityksesi kauppasopimukset ja niihin dokumentit rautaiseen hallintaan. Voit käyttää Agensin työkaluja sellaisenaan tai jatkomuokata niitä. Agens Oy auttaa tarvittaessa tapauskohtaisten laajempien tai erikoisempien kauppakirjojen laadinnassa sekä niihin liittyvien liitteiden rakentamisessa.
Tässä kokoelmassa seuraavat asiakirjat:
Tarjous
Myyntisopimus
Toimeksianto sopimus
Vuokrasopimus liiketilat
Velkakirja (Yritykset ja yksityishenkilöt vaihtoehtoina)
Konkurssiuhkainen maksukehotus
Hankintasopimus
Pienurakkasopimus
Remonttisopimus
Pienremonttisopimus
Palvelusopimus
Tilitoimistosopimus
Edustussopimus (Kauppaedustaja sopimus ja Kauppaedustajalaki)
Alustapalvelun luovuttajan ja käyttäjän välinen yhteistyösopimus
Osakekauppakirja
Kiinteistö Oy:n osakkeiden kauppakirja (teollisuus tila osakkeet/Loma-osakkeet/Vuokratontilla teollisuustila) Kiinteistön kauppakirja (oma asunto/teollisuuskiinteistö/ määräala/loma asunto/ myös vuokratontilla)
Isännöitsijäntodistus
Kiinteistön Kauppakirja
Irtaimen Kauppakirja
Venekauppakirja
Alustapalvelun luovuttajan ja käyttäjän välinen yhteistyösopimus
24,80 € 24.8 EUR
Myynti
Yrityskaupan asiakirjat
Yrityskaupan dokumenteistamme saat yrityskaupan (myyt sitten liiketoiminnan tai osakkeet) esisopimuksen, kauppakirjan, kauppakirjojen liitteet sekä osakassopimuksen ja toimitusjohtajasopimuksen. Muista myöskin salassapitosopimus!
Tässä kokoelmassa seuraavat asiakirjat:
Yrityskaupan esisopimus
Yrityskauppakirja
Due Diligence selvitys yrityskaupan liite
Yrityskauppa liite tavaravaraston inventaario
Yrityskaupan liite kone- ja laiteluettelo
Yrityskaupan liite Hankintasopimukset ja ostohinnastot
Yrityskaupan liite myyntisopimukset, asiakashinnastot ja asiakasrekisteri
Yrityskaupan liitesiirtyvän henkilökunnan luettelo
Yrityskaupan liite vuokrasopimukset ja liiketilat (marraskuu)
Yrityskaupan liite Immateriaalioikeudet, verkkotunnukset ,jäsenyydet ja lähdekoodit
Yrityskaupan liite siirtyvät järjestelmät ja ICT Software
Yrityskaupan liite liikearvon muodostumisesta, maksamisesta ja tarkastamisesta
Yrityskaupan liite pankkitilien siirrot ja suoritusten selvittelyn periaatteet
Osakassopimus Toimitusjohtajasopimus
24,80 € 24.8 EUR
Myynti
Tietosuojan työkalut
EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäaika loppui 25.5.2018. Agensin konkreettisilla työkaluilla ratkot ongelmasi liittyen tietosuojaan ja lainmukaisuuteen helposti. Tutustu tarkemmin Luo Asiakirja-painikkeella!
Tässä kokoelmassa seuraavat asiakirjat:
Tietosuojapolitiikka
Laaja Tietosuoja-sopimusliite
Perus Tietosuoja-sopimusliite
Tietosuojailmoitus työkalu (yli 40 erilaista Tietosuoja ilmoitusta!)
Henkilökohtaisen Tietoturva- ja salassapitosopimus -EU Tietosuoja rekisteriseloste -EU Seloste käsittelytoimista.
Tietosuojan toteuttamisen auditoinnin työkalu
Tietosuojan osoitusvelvollisuuden auditoinnin työkalu
GDPR oikeutettujen etujen tasapainotesti
24,80 € 24.8 EUR
Myynti
Yritysten hallinnointi ja kehittäminen
Ota yrityksesi hallinnointi ja siihen liittyvät asiakirjat, kutsut ja pöytäkirjat rautaiseen hallintaan. Tässä saat myös työkaluja yrityksesi kehittämiseen liittyviin asioihin.Tapauksesta riippuen saat Agensilta myös niihin halutessasi juristin tarkastuksen.
Tässä kokoelmassa seuraavat asiakirjat:
Osakassopimus osakeyhtiöt
Yhtiösopimus kommandiittiyhtiöt
Yhtiösopimus avoin yhtiö
Yhtiökokouskutsu osakeyhtiöt
Yhtiökokouspöytäkirja osakeyhtiöt
Hallituksen kokouskutsu osakeyhtiöt
Hallituksen kokouspöytäkirja osakeyhtiöt
Hallituksen päätös prokurasta
Isännöitsijäntodistus
Isännöintisopimus
Tilintarkastuskertomus
Suostumus hallituksen jäseneksi
Valtakirja yhtiökokous edustamiseen
Osakeyhtiön perustamissopimus
Yhtiöjärjestys-liite osakeyhtiön perustamissopimukseen
Osakeyhtiön perustamiskokouksen pöytäkirja
Advisory Board sopimus
Hallituksen työjärjestys
NetWorking Sopimus
Yritysneuvontasopimus
Start Up Yritysten menestystekijöiden analyysi
24,80 € 24.8 EUR


Agensin digitaalisten  työkalujen valikoima

Olemme ryhmitelleet rakentamamme juridiikan digitaaliset työkalut yllä esitettyjen pääryhmien alle aihe alueittain.  Yllä olevasta linkistä pääsee katsomaan kunkin ryhmän sisällä olevia digitaalisia työkaluja,sopimuksia ja asiakirjoja. Niistä löytyy myös erikseen ladattava pdf listaus päivitettynä kohdasta Asiakkaat ja Palvelut. Sopimusasiakkaamme käyttävät palvelua erillisen lisenssisopimuksen tekemisen jälkeen myönnettävillä tunnuksilla. 

Tuotteitamme voi ostaa myös yksittäin verkkokaupastamme, mikäli ei ole tarvetta pysyvään lisenssisopimukseen. Tuotteisiin voi myös tutustua käymällä niitä läpi verkkokaupan kautta rakentamalla, jolloin vasemmalla puolella on käyttäjä ohjeet ja täyttöpuoli ja oikealle puolelle syntyy valmista lopputulosta. Katso myös videoitamme verkkosivuiltamme.


Tietosuoja

Tietosuojalauseke: Tietojen tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Tuomas Huokunalle.

Rekisteriseloste

Odoo text and image block