Agensin Älykkäistä sopimuksista 

Olemme ryhmitelleet rakentamamme juridiikan digitaaliset Älykkäät sopimukset alla  esitettyjen pääryhmien alle .  Alla olevasta linkeistä pääsee katsomaan kunkin ryhmän sisällä olevia digitaalisia Älykkäitä sopimuksia ja asiakirjoja.  Lisenssiasiakkaamme käyttävät palvelua erillisen lisenssisopimuksen tekemisen jälkeen myönnettävillä tunnuksilla.Yhteisöasiakkaamme  käyttävät palvelua syöttämällä sopimuksen tekemisen jälkeen syötetyn pääsykoodin alla olevaan kohtaan. Olemme ryhmitelleet Älykkäät sopimukset erilaisiin sopimusryhmiin alla. Katso myös videoitamme Youtubessa siitä, mitä ovat Älykkäät sopimuksemme ja miten ne toimivat! Olet vuorovaikutuksessa niiden kautta juristien tekemiin vaihtoehtoihin ja  valintoihin! 

 
KATSO ALLA LINKISTÄ KÄYTTÖOHJEET, MITEN ÄLYKKÄÄT SOPIMUKSET PALVELUAMME  KÄYTETÄÄN !
 
Käyttöohjeita 

Älykkäät sopimukset – mistä on kysymys!


Perinteinen word sopimuspohja on yksivaikutteinen, tekijän ja paperin keskinäinen prosessi. Agensin Älykkäät sopimukset pitävät sisällään juristien käyttäjälle etukäteen rakentamia valmiita sisältöjä, vaihtoehtoisia valintoja, muokattavia kenttiä, täytettäviä sisältöjä sekä ohjeita ja näitten yhdistelmiä. Järjestelmä ehdottaa valintojen jälkeen vaihtoehtoisia jatkopolkuja. Käyttäjä kommunikoi valintoja ja vaihtoehtoja punnitessaan tämän koneoppimiseen pohjautuvan järjestelmän kanssa, jolloin lopputulos syntyy molemminpuolisen vuorovaikutuksen kautta. 

Älykkäitten sopimusten käyttäminen on käyttäjän ja järjestelmän vuorovaikutuksen välisen prosessin lopputulos, jossa käyttäjä viimekädessä tekee omiin tarpeiseensa sopivan valinnat. Yllä kuvatun prosessin lopputulos tulee käyttäjälle word - pohjana, jolloin sitä voi edelleen muokata sisällöllisesti tai ulkoasullisesti ja tyylillisesti. Se on myös helposti muokattavissa pdf muotoon ja siirrettävissä erilaisiin integraatioihin ja jatkokäsittelyihin kuten sähköiseen allekirjoitukseen ja tallentamiseen. 
200 Älykkäällä sopimuksella luot tuhansia variaatioita! Älykkäillä sopimuksillamme saat 90 % valmiin sopimuspohjan nopeasti. Keskity asiakaskohtaiseen räätälöintiin  eli siihen, minkä useista vaihtoehdoista asiakas haluaa ja mikä parhaiten sopii asiakkaan tilanteeseen. Koko sopimusta ei tarvitse miettiä. Tietosuoja

Tietosuojalauseke: Tietojen tarkastusoikeus: Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Seppo Parviaiselle.

Rekisteriseloste

Odoo text and image block